Wettelijk Kader

Indien uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruikt, dan bent u verplicht volgens de Wet milieubeheer (Wm) om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

ENERGIEREGISTRATIE & BEWAKINGSSYSTEEM (EBS)

Een van deze verplichte energiebesparende maatregelen is een energieregistratie en bewakingssysteem (EBS). Het rapporteert over hoe uw installaties functioneren. Door uw energieverbruik te registreren en te bewaken kunt u tot wel 30% van uw energieverbruik besparen. Controleer t.b.v. uw specifieke situatie de site van RVO. Zie de bronvermelding.

Met het Simaxx platform zorgen wij ervoor dat u aan deze informatieplicht voldoet. Simaxx levert u een EBS met rapportage functie en een koppeling naar het gebouwbeheersysteem (GBS) en hoofdmeters

Hieronder een tabel met jaarverbruiken en BVO (bruto vloer oppervlak) wat aangeeft welk type EBS voor uw kantoorgebouw verplicht is (bron: RVO Infographic).;

EBS type Elektriciteit Gas BVO
1) Installeer een energie registratie en bewakingssysteem 88.000kWh 25.000M3 1.500M2
2) Een automatisch EBS met rapportage functie 265.000kWh 75.000M3 4.400M2
3) Een automatisch EBS met rapportage functie in combinatie met een gebouwbeheersysteem 1.000.000kWh 170.000M3 10.000M2

Het Simaxx platform kan de verschillende varianten invullen.

RVO (2018) Stappenplan informatieplicht energiebesparing (infographic) 
RVO (2018) Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)

EBS FUNCTIONALITEITEN IN HET SIMAXX PLATFORM (ALLE TYPEN EBS)

Hieronder een korte toelichting van de beschikbare functionaliteiten in Simaxx. Middels het Simaxx platform halen wij de meterdata automatisch op bij het meetbedrijf en/of het netbedrijf (ODA), waar van toepassing koppelen wij aan het gebouwbeheersysteem (GBS) middels onze smartbridge. Met de Smartbridge kunnen wij nagenoeg aan alle GBS-en koppelen, op dit moment zijn er 70+ interfaces beschikbaar, waaronder Priva, Siemens, Schneider, Johnson, Sauter, Webeasy, Tridium, Saia, Delta, Regin, Kieback & Peter etc.

Op deze wijze kunnen wij de meters en datapunten binnenhalen voor het bewaken van het energie verbruik en de gebouw installaties op basis van analytische kennisregels.

EBS RAPPORTAGES EN BESCHIKBARE GRAFIEKEN (VANAF EBS TYPE 2)

De onderstaande genoemde rapportages en grafieken zijn afgeleid van de RVO-werkinstructies en onderdeel van de EBS-functionaliteit in Simaxx. De analyses vinden met name plaats op de energieprofielen.

  • Weergave van Gas en Elektriciteit profiel op interval basis
  • Weergave van laag en hoog verbruik (verbruik tijdens de openingsuren=hoog). Dit niet te verwarren met dal/piek tarief van Energieleverancier. De verhouding laag en hoog voor kantoren dient ongeveer 20-25% te zijn. (KPI kan zijn verhouding per dag berekenen en controleren op overschrijding)
  • Controle op start/ stop tijden. Start de installatie bijvoorbeeld niet te vroeg op, draait de installatie niet te lang door?
  • Over elkaar heen leggen van de dag profielen voor 1 week (incl. weekend) in 1 grafiek. Dit geeft inzicht in afwijkingen.
  • Vergelijken met een genormaliseerd profiel. (Synthetisch profiel op basis van de benchmark gegevens)
  • Voor EBS type 3 gebouwen ook controleren op stooklijnen (puntenwolk) om te zien of koelen/verwarmen goed is ingeregeld. Ook voor WKO’s /WKK’s.
  • Weergave van opwekking, verbruik op de hoofmeter en de totale energiebehoefte;

EBS BEWAKING OP INSTALLATIE COMPONENTEN VIA GBS KOPPELING (VANAF EBS TYPE 3)

Simaxx controleert 24/7 op componenten in de installatie en verbruiken. Afwijkingen worden automatisch gemeld.

De melding is zichtbaar in de portal of kan via mail naar de verantwoordelijke persoon/personen worden gestuurd. Door de intuïtieve opzet hoeft u geen GBS-specialist te zijn om de werking van bijvoorbeeld een warmtepomp of luchtbehandelingskast te kunnen beoordelen.

Ook wordt middels klokken continue de gezondheid van de installatie aangegeven. Door het klikken op de klokken wordt u naar de detailinformatie geleid. Hieronder een impressie.

Wilt u op tijd voldoen aan de wettelijke EBS-verplichting wacht dan niet te lang. Wilt meer weten over de oplossing die Simaxx kan bieden en welke mogelijkheden het platform nog meer heeft?