Simaxx says

Simaxx is een softwareplatform om gebouwen in de toekomst voor iedereen te verbeteren. Eigenaren, gebruikers en property managers profiteren van meer comfort, minder onderhoud en doorlopend toezicht. Want Simaxx geeft dag en nacht, zeven dagen per week in één oogopslag inzicht in de prestaties van uw gebouwinstallaties. Slimme meters melden afwijkingen in data en processen in het gebouwbeheersysteem en sturen indien nodig bij. Simaxx vraagt letterlijk hoe uw gebouw zich voelt en vertelt dat onmiddellijk door.

I’ve got you under my skin

Simaxx kruipt in de huid van uw gebouw. En voelt feilloos aan hoe storingen of klachten in het gebouw kunnen worden voorkomen. Het houdt continu en doorlopend comfort, leefbaarheid en energieverbruik in een gebouw in de gaten. Weet als enige écht hoe het met uw gebouw is gesteld. Laat het gebouw zelf vertellen wat beter kan. Het gevolg? Een gebouw vergt minder (vaak) onderhoud door beheerders, geeft meer comfort bij gebruikers en blijft beter verhuurbaar voor bezitters.

Staying alive

Simaxx brengt uw gebouw tot leven. Verzamelt continu data uit het gebouwbeheersysteem en houdt installaties en energieverbruik in de gaten. Heeft de verwarming vannacht aangestaan? Werkt de warmtepomp niet? Het gebouw vertelt zelf aan Simaxx wat de afwijkingen en verbeteringen zijn. Die conclusies worden door Simaxx overzichtelijk gepresenteerd en direct getoond op een website. Als u bent ingelogd, kunt u de prestaties van elk gebouw volgen. Waar en wanneer u wilt.

Tell me why

Gebouwen zijn vaak fantastisch om te zien. Architectonische kunststukjes. Maar de waarheid is dat ze zelden echt goed functioneren. Er zijn veel klachten over comfort, ze zijn niet flexibel in gebruik en verbruiken onnodig veel energie. Veel partijen (met hoge uurtarieven) bieden hierover advies en investeringsmogelijkheden die zich wellicht over lange periodes terugverdienen. Maar waarom kan dat niet anders? Hieruit is Simaxx geboren.

You can win if you want

Gebouwen spreken: ze genereren data - de hele dag door. Die data is om te zetten in relevante informatie. Maar dan moet je écht goed luisteren. De juiste kennisalgoritmes inzetten op het gebied van effectiviteit en efficiency. Dus niet alleen kijken of het gebouw werkt zoals de gebruiker dat wil. Maar op elk moment van de dag aan het gebouw zélf vragen hoe tevreden het is. Hoe het zelf denkt beter te kunnen functioneren. Simaxx evalueert continu de uitspraken van uw gebouw. Zo liggen verbeterd comfort, minder klachten, grotere tevredenheid en gemiddeld twintig procent energiebesparing voor het oprapen.

Just be good to me

De nieuwe trend is Smart Buildings. Dat klinkt fantastisch. Maar het werkt alleen wanneer we relevante informatie kunnen uitwisselen tussen mens en gebouw. Wanneer sprak u voor het laatst met uw gebouw? Dat kan alleen Simaxx. Door het verzamelen van data houdt Simaxx uw gebouw in goede conditie. Hiermee wordt er een grote stap gezet in de verduurzaming van uw pand. Inzicht in prestaties van technische installaties leidt dan niet alleen tot kostenbesparing. Maar juist tot tevreden gebruikers die productief werken in een energie-efficiënt, comfortabeler en gezond gebouw, zonder onnodige investeringen.

You can feel it

In veel gebouwen is de kwaliteit en inzet van installaties slecht. Een gebouw moet één tot twee jaar worden ’ingeregeld’. Daarna functioneert ruim tweederde nog steeds niet naar behoren. Als de vliegtuigindustrie net zo zou werken, zou niemand in een vliegtuig stappen. Verdergaande automatisering van de gebouwde omgeving is een kwestie van tijd. Simaxx schept een belangrijke randvoorwaarde. Het optimaliseert nu al de exploitatie van een gebouw, maar kan binnenkort veel meer. Zoals ontwerp en gebruik koppelen met praktijkcijfers in plaats van theoretische waarden. Of zelfs simulatie en monitoring in het ontwerp meenemen. Simaxx voelt als geen ander gebouwen aan.

Just the way you like it

Bespaart energie

gemiddeld 20 procent

Voorkomt feilloos storingen

en klachten

Inzicht in prestaties

in één oogopslag

Toepassing Simaxx

al in 300 gebouwen

Realtime monitoring

dag en nacht

Verduurzaming

van uw gebouw

Energieverspilling

snel opsporen

Kosten besparen

door minder onderhoud en minder inspectie

Vermindering CO2-uitstoot

zorgt voor gezond gebouw

Risicomanagement

verbeteren en versnellen

Meer comfort

door adequate aanpak klachten

Werkt met alle systemen

gebouwbeheer- en energieregistratiesystemen